top of page

Group

Public·46 members
Plato Grishin
Plato Grishin

Akogare Wa Akuma No Fur To FixedIntroF#G#add9/F#F#maj7C#m7/F#DF#F#/A#D#m7F#7/C#F#Badd9A#mD#m7G#m7C#DEVerseKonAo sekai nBo maG#m7inichi wC#ma sonAo subete gBa supCdimesha___rC#muKirF#m7akira dokG#m7idoki takAusan no yume ga tsumA/Batte___rBuRAekki to shitBa dai bG#m7ou___keC#mn arAikitari jBa tsumCdimarana___C#miDakAmaj7edo onnB6anoko wa Emaj7ita_______Am/Ei no wa Bm/Eiya nano dEesu (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push(); Remove AdsPre-ChorusAMunasawagi jB/Aigen tensou G#mkanou ni suru C#mVRAGooguru no mG#m7ukou wC#ma hF#m7ikari ni tsutsumE/G#areTobAmikonde kuru B7/Aanazaa wB7aarudoN.C.C#sus4C#ChorusF#Osanai yume no A#m/G#akogare wa D#msora ni egaita hA#miroinBChiisana sono A#michi ho dD#m7e pG#7eiji ga hirC#/Bakareru BC#OOKF#Tokubetsu na kisekC#i no deai D#mzenbu tDaugaisetsu nC#a memoriFm/CiMainBmoriti na enjeru C#m mirakDuru wo hikiyoserEuKyuukyokBm/F#u aF#n__bBm/F#a________rF#7ansu! Bm/F#F#7InterludeF#F#/A#D#m7F#7/C#F#Badd9A#mD#m7G#m7C#DEVerseKonAo sekai nBo koG#m7uzou yC#ma shikAumi nantBe mukCdiman___shiC#mnYasF#m7ashisa kanG#m7ashimi koko nAi wa sono subete ga A/Ba_____ttBeDarAe ka no kotBo omoG#m7u kimochC#mi mijukAu dattBa jibCdimun saC#meSoAmaj7nna onnB6anoko wo Emaj7uke______Am/Eirete kBm/Eureru bashEo (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push(); Remove AdsPre-ChorusAMinareta chB/Aiisana kono heya G#mhimitsu no tobirC#ma ga atteASono kagi wo G#m7akere_bC#ma mF#m7ou hitotsu no wE/G#atashiAtAmarashii sutoorii rB7/Aoodo wB7aarudoN.C.C#sus4C#ChorusF#Monogatari wa bA#m/G#amen goto ni D#mjitsu wa minna mo hA#miroinBChiisana sono yA#muuki tD#m7o atG#7o wa omoC#/Bikomi de C#OKF#Shinjirareru nakC#ama-tachi to D#mme ni miDaugenai kizC#una dFm/CeRiarBmu sae mo koete C#m kono mDune wo atsuku surEuKyuukyokBm/F#u aF#n__bBm/F#a________rF#7ansu! Bm/F#F#7SoloF#C#7/FD#m7F#/C#A#7/C#D#mD#m/C#Cm7b5D#m7/G#D#mA#mBmaj7F#A#7D#mBmaj7D#m/F#D#m/G#C#sus4N.C.ChorusF#Osanai yume no C#akogare wa D#msora ni egaita hA#miroinBChiisana sono A#michi ho dD#m7e pG#7eiji ga hirC#/Bakareru BC#OOKF#Tokubetsu na kisekC#i no deai D#mzenbu tDaugaisetsu nC#a memorFm/CiiMainBmoriti na enjeru C#m mirakurDu wo hikiyoserEuKyuukyokBm/F#u aF#n__bBm/F#a________rF#7ansu! Bm/F#F#7OutroF#F#/A#D#m7F#7/C#F#Badd9A#mD#m7G#m7C#DEF#maj7N.C.
Akogare Wa Akuma No Fur To


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2u4Thv&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2br4d-gCgTQGmxzeCjxZ4j


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • kostenlos klingelton
  kostenlos klingelton
 • Kai Amald
  Kai Amald
 • Samson Conal
  Samson Conal
 • Lokawra Shiopa
  Lokawra Shiopa
bottom of page